Narodil jsem se v Mostě a žiji v Mostě. Jméno Jaroslav mi dala maminka při narození. Druhé jméno jsem přijal 22. 04. 2000 při křtu. Biřmovací jméno mám Adam a jméno Emanuel je jméno řádové. Má to tak být.
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

Růženec

Modlitba růžence:

1. radostný růženec
 • kterého jsi z Ducha svatého počala
 • s kterým jsi Alžbětu navštívila
 • kterého jsi v Betlémě porodila
 • kterého jsi v chrámě obětovala
 • kterého jsi v chrámě nalezla
2. tajemství světla
 • který byl pokřtěn v Jordánu
 • který zjevil v Káně svou Božskou moc
 • který hlásal Boží království a vyzíval k pokání
 • který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
 • který ustanovil eucharistii

3. tajemství bolestná
 • který se pro nás krví potil
 • který byl pro nás bičován
 • který byl pro nás trním korunován
 • který pro nás nesl těžký kříž
 • který byl pro nás ukřižován

4. tajemství slavná
 • který z mrtvých vstal
 • který na nebe vstoupil
 • který Ducha Svatého seslal
 • který tě, Panno, do nebe vzal
 • který tě v nebi korunoval

 
Slovenský růženec
 • ktorý nás stvoril
 • ktorý nás výkúpil
 • ktorý nás posvätil
 1. = ktorý naše srdce robí schopným prijať darov Ducha Svätého.
 2. = ktorý nám dary Ducha Svätého vyprosuje a nám tri Božské cnosti: vieru, nádej, lásku rozmnožuje a posilňuje.
 3. = ktorý nás skrze Ducha Svätého posilňuje, osvecuje, vedie, riadi a posväcuje.
 4. = ktorý naše srdce láskou Ducha Svätého roznecuje, hlbokou pokorou, miernosťou, silou i svätosťou naplňuje.
 5. = ktorý nám sedem darov Ducha Svätého a dvanásť jeho plodov vyprosuje, všetko dobré dáva a všetko zlé odvracia.

Ku konci růženca (3x)

"Bez poškvrny počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame".

 
Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha. Následuje Otče náš, pak třikrát Zdrávas, Maria; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova: 1. v kterého věříme, 2. v kterého doufáme, 3. kterého milujeme. Sláva Otci. Jednotlivé desátky se skládají z Modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství. Doporučují se modlit v pondělí a v sobotu tajemství radostná, ve čtrvtek tajemství světla, v úterý a v pátek tajemství bolestná a ve středu a v neděli tajemství slavná.
Korunka k Božímu Milosrdenství
(Modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku:
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země; i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

Na velkých zrnkách:


Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa (1x).

Na malých zrnkách:

Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu (10x).

Na závěr:

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem (3x).