Narodil jsem se v Mostě a žiji v Mostě. Jméno Jaroslav mi dala maminka při narození. Druhé jméno jsem přijal 22. 04. 2000 při křtu. Biřmovací jméno mám Adam a jméno Emanuel je jméno řádové. Má to tak být.
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 
 

Česky

Strejda Jirka +420/604772785

Svatý Jiří, mučedník. Z historických pramenů se o něm ví jen to, že kolem roku 304 podstoupil mučednickou smrt v Lyddě (blízko dnešního Tel Avivu) a nad jeho hrobem byla postavena bazilika. Ostatní zprávy o jeho životě nejsou věrohodné. Jeho úcta se rychle rozšířila na Východě i na Západě, zvláště v Řecku, v Rusku a v Anglii. Jeho památka se u nás kvůli svátku svatého Vojtěcha už od nepaměti překládá z 23. dubna na 24. dubna.
Modlitba Panny Marie
Mariina modlitba nám byla zjevena na úsvitu plnosti časů. Před vtělením Božího Syna a před vylitím Ducha svatého její modlitba jedinečným způsobem spolupracuje na dobrotivém plánu Otce: ve chvíli zvěstování na početí Krista a o letnicích na zrodu církve, Kristova těla. Ve víře jeho pokorné služebnice se Božímu daru dostává přijetí, na které Bůh čekal už od počátku časů. Ta, kterou Všemohoucí naplnil milostí, odpovídá obětí celé své bytosti: Hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Fiat (staň se) je křesťanská modlitba: cele patřit jemu, protože on cele patří nám.
Strom poznání dobrého a zlého.
Nečiňme stromu zlo. Jaký že je pryncip stromu z hlediska theologie? Tento: Strom vydává ovoce lákavé na pohled. Tak nabízí strom svou lásku která prochází břichem. Když ovoce sníme zbude semeno, z něhož vyroste strom nový. Evangelium stromu je tedy v ovoci. Každý strom má své svěcení. Ano řeknete si dřevo jako dřevo. Dřevinu poznáme po ovoci. Strom poznání je jabloň (šlechtěná jabloň) na bázi že jablko nepadá daleko od stromu. Pokud sníme nějaké ovoce stromu, duch člověka je zajat a nabídnut stromu. Strom potom (další sezónu) nabídne ovoce podle ducha který mu byl přijat od člověka. Ano strom je klášter, ve kterém se tříbí duch. Finále je Duch svatý.
Pan Balog (Jan Maria Vianney)
(491.5kB)
Pan Balog a jeho promluva k mládeži
Svatý Jan Maria Vianney - kněz. Narodil se 8. května 1786 v obci Dardilly u Lyonu. Vyrůstal v době francouzké revoluce, s náboženskými pravdami se mohl seznamovat pouze v rodině nebo neveřejným způsobem, číst a psát se začal učit až v 17 letech. Pod vedením faráře z blízké farnosti Ecully se připravoval na kněžství a po vysvěcení v grenobelském semináři (1815) u něho začal působit jako kaplan. V roce 1818 mu byla svěřena zanedbaná venkovská farnost v Arsu; jeho upřímná zbožnost a horlivá láska k duším ji dokázaly proměnit v ohnisko náboženského života. Nebyl teologem ani řečníkem, většinu času strávil ve zpovědnici a před svatostánkem. Ročně přicházelo za ním do Arsu až sto tisíc lidí. Toužil po řeholním životě, ale z poslušnosti zůstal ve své farnosti až do smrti (4. srpna 1859). V roce 1925 byl prohlášen za svatého a 1929 za patrona kněží v duchovní správě.
Zdrávas Královno (modlitba)

Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, - živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, - k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. - A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči - a Ježíše, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování ukaž, - ó milostivá, - ó přívětivá, - ó přesladká Panno, Maria!